Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Odznaki Odzyskania Niepodległości dla zasłużonych mieszkańców gminy (08.06.2019)

Kategoria: Informacje różne

8 czerwca 2019 roku w zabytkowym kościele w Szebniach wręczono Złote Odznaki z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości za wybitne zasługi jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka na wszystkich polach aktywności. W ten sposób uhonorowano Zofię Macek, Annę Łepkowską i Adama Rozmusa z Szebni oraz Henryka Motkowicza z Osobnicy. Odznaki wręczono podczas koncertu muzyki klasycznej odbywającego się w Szebniach w ramach Festiwalu Muzycznego „Festiwal Musica Classica”.

Z wnioskiem o nadanie odznaki zwrócili się: Wojciech Piękoś- wójt gminy Jasło, Maria Kozłecka - prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, zespół Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach. Odznaki wręczyła senator Alicja Zając w asyście wicestarosty Stanisława Pankiewicza, wójta gminy Jasło Wojciecha Piękosia, prezes SRKLZJ Marii Kozłeckiej oraz dyrektor GBP Stanisławy Ablewicz.

Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia w dniu 4 maja 2019 r. nadała Złotą Odznakę 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości:

Zofii Macek z Szebni, autorce wielu prac historycznych opisujących dzieje regionu jasielskiego. Pani Zofia jest społecznikiem - historykiem z wykształcenia, znawcą historii regionu, która całe swoje życie i serce poświęciła wychowaniu młodego pokolenia.
Założycielka Izby Pamięci Narodowej przy Szkole Podstawowej w Szebniach. Jako jedna z nielicznych działaczek społecznych zorganizowała w 1979 roku Zjazd byłych więźniów Obozu Zagłady w Szebniach.

Wieloletnia praca nad wydawnictwami popularno-naukowymi o hitlerowskim obozie pracy przymusowej w Szebniach po raz kolejny potwierdziła wielki kunszt pisarki autorki, dokumentującej dzieje historyczne II wojny światowej.
Ocalić od zapomnienia i przekazać młodemu pokoleniu wiedzę historyczną, to motto życiowe Zofii Macek. Za tę wiedzę, otwartość i życzliwość do ludzi dziękujemy regionalistce.

Adamowi Rozmusowi z Szebni, emerytowanemu nauczycielowi, instruktorowi Komendy Hufca ZHP w Jaśle, przez 11 lat pełnił funkcję dyrektora i wychowawcy w Domu Dziecka w Szebniach, od 55 lat do chwili obecnej członek OSP w Szebniach, pełnił funkcje: sekretarza, prezesa OSP w Szebniach, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jaśle, długoletni członek Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle. Przez trzy kadencje wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle do chwili obecnej.
Działacz społeczny, druh, pomysłodawca wielu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za zaangażowanie i pracę obywatelską dla małej ojczyzny.

Henrykowi Motkowiczowi, który jest mieszkańcem Osobnicy. Przez 8 lat był radnym powiatu jasielskiego, działał na rzecz rozwoju swojego regionu, realizował zadania: remonty dróg i mostów dla mieszkańców powiatu jasielskiego.
Od 20 lat pracuje w Urzędzie Gminy Jasło, przed pięcioma laty został powołany na stanowisko zastępcy wójta, funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym wspiera Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje społeczne, Koła Gospodyń Wiejskich i lokalne stowarzyszenia.
Uśmiechnięty, życzliwy, gotowy do pomocy potrzebującym. Jest człowiekiem, na którego zawsze można liczyć i do którego z każdym problemem można się zwrócić. Od wielu lat zabiega o rozwój naszej gminy.

Annie Łepkowskiej, mieszkance Szebni, działaczce społecznej, radnej poprzedniej kadencji, wieloletniej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Szebniach, sekretarz Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej i członek zarządu Stowarzyszenia Parafii Szebnie „Dziedzictwo”.

Odznaczona w 2009 roku Orderem Serca Matkom Wsi. Jest współautorką książki „Kobiety Jasielskiej wsi w XX wieku” oraz filmu „Ocalić od zapomnienia - Zwyczaje i tradycje jasielskiej wsi w XX wieku”. Pani Ania jest wzorem do naśladowania, jako działaczka społeczna współpracująca z lokalnymi organizacjami w gminie Jasło, powiecie jasielskim jednoczy do działania KGW, służy radą, angażuje młode pokolenie kobiet do pracy społecznej na rzecz rozwoju własnego środowiska.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-17 09:52:27