Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Prezes Stowarzyszenia „Dziedzictwo” - Zasłużony dla Kultury Polskiej (26.05.2018)

Kategoria: Informacje różne

Wojciech Piękoś – prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie „Dziedzictwo” otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uroczystość odbyła się 26 maja 2018 r. podczas  koncertu w zabytkowym kościele w Szebniach Jana Pietrzaka pt. „Warto być Polakiem” . Odznakę przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Wnioskodawcami odznaczenia byli Stanisław Pankiewicz - Wójt Gminy Jasło, Stanisława Ablewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Maria Kozłecka - prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy oraz Anna Łepkowska - radna wsi Szebnie i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Szebniach.

Stanisława Ablewicz odczytała uzasadnienie wniosku o nadanie odznaki, a w imieniu ministra odznakę wręczyła Senator Alicja Zając.

Wojciech Piękoś, mgr socjologii KUL, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Jasło, radny wsi Szebnie, dziennikarz (był redaktorem prowadzącym Obiektywu Jasielskiego, Super Nowości), asystent senator Alicji Zając, dwie kadencje piastował funkcję naczelnika Wydziału Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, obecnie prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, prezes Zarządu Stowarzyszenia Parafii Szebnie "Dziedzictwo", skarbnik w Zarządzie Stowarzyszenia im. senatora Stanisława Zająca.

Społecznik i inicjator wielu lokalnych działań na rzecz ochrony zabytków, pomników z okresu międzywojnia, I i II wojny światowej, rozwoju kultury i lokalnej oświaty. Swoją pracą zawodową, społeczną oraz zaangażowaniem uczynił wiele dla ochrony zabytków sakralnych, ocalając od zapomnienia dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Jasło i miejscowości Szebnie.


ostatnia zmiana: 2018-06-01