Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” dla księdza Wacława Rybki (07.04.2017)

Kategoria: Informacje różne

Ksiądz Wacław Rybka - proboszcz parafii Szebnie uhonorowany został przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Wręczyła ją wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas promocji „Podkarpackiego Biuletynu Konserwatorskiego”, która odbyła się w Krasiczynie 7 kwietnia 2017 r. O uhonorowanie księdza proboszcza wystąpiło Stowarzyszenie Parafii Szebnie „Dziedzictwo”.

We wniosku do ministra napisano m.in., Ksiądz Proboszcz Wacław Rybka wpisał się w historię parafii jako budowniczy nowego kościoła ale także jako kapłan, który uchronił od zniszczenia wielowiekowe dziedzictwo kulturowe - zabytkowy drewniany kościół.

Parafia Szebnie istniała już w 1327 roku i w tym czasie wzniesiono zapewne pierwszy kościół parafialny, który jednak nie dotrwał do naszych czasów. Zachowany do dzisiaj drewniany kościół pochodzi z 1605 roku. Z tego czasu jest prezbiterium oraz część zrębu nawy. Późnobarokową stylistykę i podział wnętrza na trzy nawy świątynia uzyskała w 1794 roku. Dokładnie sto lat później /1894 rok/ w kościele przebudowano nawę, która została powiększona. Ponadto do elewacji dostawiono przybudówkę - skarbiec.

Spore zniszczenia przyniosła II wojna światowa. Parafia i sama miejscowość Szebnie znalazły się na linii frontu, a działania wojenne w styczniu 1945 roku przyniosły znaczne uszkodzenia w świątyni. "Obraz przerażający. Kościół stał ale ogromnie zniszczony. Dach podziurawiony przez pociski - 11 wielkich wyrw. Ściana wschodnia wyburzona łącznie z ołtarzem Matki Bożej po eksplozji bomby samolotowej. (…) Ołtarz główny "dostał" dwa pociski artyleryjskie. Dwa filary od strony wschodniej przesunięte podmuchem bomby, organy zniszczone, sufit posiekany i obniżony, w ścianach otwory od pocisków" - tak relacjonował zniszczenia ówczesny proboszcz ksiądz Józef Opioła (relacja z książki Zofii Macek "Parafia Szebnie").

Do remontu przystąpiono natychmiast po przejściu ofensywy. Uzupełniono ubytki ścian i ubytki w pokryciu dachu. Blacha na załatanie dziur w dachu pochodziła ze zniszczonego starostwa powiatowego w Jaśle. Był to ostatni duży remont szebieńskiej świątyni. W 1950 roku położono nową posadzkę (terazzo) w miejsce zniszczonej starej z kamienia. Kilka lat później wykonano polichromię kościoła oraz dokonano konserwacji i odnowienia polichromii ołtarzy i ambony. W 1960 roku zainstalowano organy firmy Riegera pochodzące z kościoła ojców Jezuitów z Tarnopola.

Zabytkowa świątynia służyła parafianom do 2003 roku. Po wybudowaniu i poświęceniu nowego murowanego kościoła w Szebniach drewniany kościół został zamknięty. Od tego czasu postępowało przyspieszone jego niszczenie.

Plany na "zagospodarowanie" drewnianego zabytku rodziły się w głowach parafian a przede wszystkim proboszcza parafii księdza Wacława Rybki. Myślano o przeniesieniu go do skansenu w Kolbuszowej. Nawet poczyniono starania o przeprowadzenie takiej operacji i uzyskano akceptację dla tego pomysłu kościelnych władz diecezjalnych. Niszczejące ogrodzenie miało zniknąć a pozostawione obeliski dawnych dobroczyńców i fundatora kościoła miały tylko przypominać o istnieniu w tym miejscu parafialnej świątyni. Historia zabytku potoczyła się jednak inaczej.

Decyzja o remoncie dojrzewała kilka lat, aż w 2011 roku proboszcz parafii ksiądz Wacław Rybka wsparty przez grupę parafian zdecydował o rozpoczęciu szeroko zakrojonych prac remontowych.

W latach 2012 - 2016 prace remontowe przy szebieńskiej świątyni obejmowały:
- wymianę podwalin kościoła, wraz ze zmianą dolnej belki zrębowej na całym jego obwodzie,
- odbudowę zabytkowego ogrodzenia świątyni,
- malowanie dachu, wymianę oszalowania kościoła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ślepego pułapu na strychu, remont murowanego skarbczyka i kruchty po stronie zachodniej Kościoła,
- remont całej instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji odgromowej,
- pomalowanie dachu, wykonanie nowej sygnaturki,
- przeprowadzenie scalenia estetycznego tras przebiegu instalacji elektrycznej we wnętrzu kościoła, metodą flekowania oraz częściowego kitowania, wraz z scaleniem kolorystycznym,
- pomalowanie zewnętrznej elewacji skarbczyka, farbą wapienną w kolorze "złamanej bieli", - remont drewnianej podłogi w zakrystii oraz uzupełnienie tynków wewnętrznych skarbczyka, - remont zabytkowej wolnostojącej dzwonnicy,
- wyposażenie wyremontowanego kościoła w nową instalację powiadamiania na wypadek pożaru (instalacja SAP).

W 2016 roku przeprowadzono prace przy odbudowie drogi procesyjnej.

W promocji "Podkarpackiego Biuletynu Konserwatorskiego" uczestniczyli: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, prezydent przemyśla Robert Choma, wicestarosta przemyski Marek Kudła, podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków Beata Kot oraz burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy instytucji, właściciele obiektów zabytkowych oraz konserwatorzy i właściciele firm budowlano - konserwatorskich.

Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski to cykliczna publikacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ukazująca się od 1999 roku, rejestrująca wszystkie ważniejsze prace remontowo - konserwatorskie wykonane przy obiektach zabytkowych województwa podkarpackiego. W tym wydaniu szeroko został opisany remont szebieńskiej świątyni.

Wojciech Piękoś
Prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie "Dziedzictwo"


ostatnia zmiana: 2017-04-21