Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Wkraczamy w końcowy etap remontu otoczenia kościoła (31.10.2016)

Kategoria: Informacje różne

W kolejnym sezonie prac remontowych przy zabytkowej drewnianej świątyni skoncentrowano się na ułożeniu drogi procesyjnej wokół kościoła. Do tej pory odbudowano ogrodzenie i wyremontowano zabytkową dzwonnicę.

Prace przy otoczeniu kościoła polegały na ponownym ułożeniu płyt ze starej drogi procesyjnej, zabezpieczonych przed rozpoczęciem remontu szebieńskiej świątyni. W trakcie robót okazało się, że stare płyty płyty w mniejszym stopniu niż zakładano nadają się do ponownego użycia. Zaistniała konieczność zakupu zdecydowanie większej ilości płyt z piaskowca niż planowano. Tym samym w 2016 r. wykonano jedynie część drogi procesyjnej od strony północnej i zachodniej. W 2017 roku planowane jest dokończenie drogi procesyjnej od strony południowej i wschodniej.

Wojciech Piękoś
Prezes Stowarzyszenia  Parafii Szebnie  "Dziedzictwo"


ostatnia zmiana: 2017-03-22