Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Zabytkowa dzwonnica – wyremontowana (13.10.2015 r.)

Kategoria: Informacje różne

Komisja konserwatorska dokonała odbioru remontu zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Szebniach. Odnowiony zabytek przybrał nowego blasku, uzupełniono tynki, odnowiono kolorystykę, uzupełniono ubytki ceglane.

dzwonnica
» więcej zdjęć

W dniu 13 października br. komisja złożona z pracowników urzędu wojewódzkiego konserwatora zabytków przy udziale wykonawcy prac i inwestora prac - proboszcza szebieńskiej parafii przyjęła bez uwag przeprowadzenie remontu XIX - wiecznego zabytku. Remont zabytkowej dzwonnicy polegał na: skuciu i uzupełnieniu starych zdegradowanych tynków, oczyszczeniu i uzupełnieniu muru ceglanego, oczyszczeniu i zabezpieczeniu kamiennych części konstrukcji, wymianie blaszanego pokrycia dzwonnicy. Warto przypomnieć, że murowana parawanowa dzwonnica pochodzi z końca XIX wieku. W 1894 roku staraniem ówczesnego proboszcza ks. Władysława Sarny wybudowana została wolnostojąca dzwonnica, którą wkomponowano w ogrodzenie kościoła. Było to konieczne ponieważ podjęto się rozbudowy kościoła, co wymagało usunięcia starej dzwonnicy zespolonej do tej pory z bryłą świątyni.

Wojciech Piękoś
Prezes Stowarzyszenia
Parafii Szebnie
"Dziedzictwo"


ostatnia zmiana: 2015-10-15