Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Informacje

Remont zabytkowej dzwonnicy i ogrodzenia (01.09.2015)

Kategoria: Informacje różne

Trwa kolejny sezon prac remontowych przy szebieńskiej starej świątyni – blasku nabiera zabytkowa dzwonnica, odbudowywane jest ogrodzenie od strony wschodniej. Prace prowadzone są przy wsparciu finansowym Gminy Jasło oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Remont zabytkowej dzwonnicy polega na: skuciu i uzupełnieniu starych zdegradowanych tynków, oczyszczeniu i uzupełnieniu muru ceglanego, oczyszczeniu i zabezpieczeniu kamiennych części konstrukcji, wymianie blaszanego pokrycia dzwonnicy. Murowana parawanowa dzwonnica pochodzi z końca XIX wieku. W 1894 roku staraniem ówczesnego proboszcza ks. Władysława Sarny wybudowana została wolnostojąca dzwonnica, którą wkomponowano w ogrodzenie kościoła. Było to konieczne ponieważ podjęto się rozbudowy kościoła, co wymagało usunięcia starej dzwonnicy zespolonej do tej pory z bryłą świątyni. Koszt prac wyniesie prawie 31 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy złotych parafia otrzymała, w formie dotacji, od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

» więcej zdjęć z remontu dzwonnicy

Równolegle trwają prace przy odbudowie ogrodzenia od strony wschodniej kościoła. Jest to kontynuacja robót rozpoczętych w 2012 roku. Postawionych zostanie 11 segmentów zabytkowego ogrodzenia. Tym samym szebieńska świątynia zyska kompletne otoczenie. Koszt prac wyniesie prawie 77 tysięcy złotych. Na realizację tego parafia otrzymała dotację od Gminy Jasło w wysokości 30 tysięcy złotych.

» więcej zdjęć z odbudowy ogrodzenia

Prace wykonuje Zakład Budowlano - Konserwatorski "Portal" Kazimierz Gołda z Domaradza.

Wojciech Piękoś
Prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie
"Dziedzictwo"


data ostatniej modyfikacji: 2015-09-15 11:08:45