Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Informacje

W niedzielę 9 sierpnia 2015 w zabytkowej szebieńskiej świątyni sprawowana była Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim.
Trwa kolejny sezon prac remontowych przy szebieńskiej starej świątyni – blasku nabiera zabytkowa dzwonnica, odbudowywane jest ogrodzenie od strony wschodniej. Prace prowadzone są przy wsparciu finansowym Gminy Jasło oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W niedzielę 27 lipca br. w starym kościele parafialnym odprawiona została Msza Święta.
Czytanie łączy pokolenia - historyczne wędrówki po gminie Jasło, to uroczyste spotkanie mieszkańców gminy Jasło i gminy Tarnowiec z okazji nadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Zofii Macek. Odznaczenie nadawane jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Po 11 latach przerwy w starym kościele w dniu 1 czerwca br. odprawiona została Msza Święta. Odprawił ją ksiądz kanonik Wacław Rybka, proboszcz szebieńskiej parafii. Eucharystię poprzedził koncert muzyki barokowej na trąbki kotły i organy. Organizatorem koncertu byli Wójt Gminy Jasło, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy, Stowarzyszenie Parafii Szebnie „Dziedzictwo” i Parafia pw. Św. Marcina w Szebniach.
Wnętrze starego kościoła po przeprowadzeniu w 2013 roku gruntownych prac remontowych bryły kościoła /m.in. częściowa wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien, naprawa ubytków ścian/, wymianie instalacji elektrycznej, remoncie zakrystii i skarbczyka odzyskuje dawny blask.
Stary kościół parafialny w Szebniach nabiera blasku, trwa sprzątanie wnętrza świątyni.
Prace porządkowe przy starym kościele w Szebniach nabierają tempa. W sobotę 5 kwietnia br. przygotowywano otoczenie świątyni do nawiezienia ziemi, a w późniejszym czasie wyrównania terenu.
Rozpoczęty został kolejny sezon prac remontowo – porządkowych prowadzonych przy starym kościele w Szebniach.
Zakończył się kolejny sezon prac remontowych przy Starym Kościele w Szebniach. Obejmował malowanie dachu, wymianę oszalowania Kościoła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ślepego pułapu na strychu, remont murowanego skarbczyka i kruchty po stronie zachodniej Kościoła. A najważniejsze remont całej instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji odgromowej. Koszt całego zadania wyniósł prawie 351 tysięcy złotych.
Poprzednie